Hỗ trợ tư vấn
Thời gian làm việc
Giờ mở cửa: 8h00 - 21h00

Bếp điện từ, hồng ngoại Cata

Bếp điện từ, hồng ngoại Cata
Sắp xếp theo
Bếp hồng ngoại ba vùng nấu Cata TT 5003 X 08077000
Bếp hồng ngoại ba vùng nấu Cata TT 5003 X 08077000

Giá niêm yết 13.860.000 đ

Còn: 9.010.000 đ 35%
Bếp hồng ngoại bốn Cata TN 604/A 08040010
Bếp hồng ngoại bốn Cata TN 604/A 08040010

Giá niêm yết 11.110.000 đ

Còn: 5.980.000 đ 46%
Bếp hồng ngoại ba vùng nấu Cata TT 603/A 08063307
Bếp hồng ngoại ba vùng nấu Cata TT 603/A 08063307

Giá niêm yết 13.860.000 đ

Còn: 9.650.000 đ 30%
Bếp hồng ngoại đôi Cata TCD 772 08079001
Bếp hồng ngoại đôi Cata TCD 772 08079001

Giá niêm yết 14.410.000 đ

Còn: 10.807.000 đ 25%
Bếp hồng ngoại ba vùng nấu Cata TT 603X 08063300
Bếp hồng ngoại ba vùng nấu Cata TT 603X 08063300

Giá niêm yết 14.410.000 đ

Còn: 10.090.000 đ 30%
Bếp hồng ngoại bốn vùng nấu Cata T604 A 08052206
Bếp hồng ngoại bốn vùng nấu Cata T604 A 08052206

Giá niêm yết 11.880.000 đ

Còn: 7.150.000 đ 40%
Bếp từ hai vùng nấu Cata IB 302 BK 08003203
Bếp từ hai vùng nấu Cata IB 302 BK 08003203

Giá niêm yết 13.420.000 đ

Còn: 7.350.000 đ 45%
Bếp từ hai vùng nấu Cata IB 3102 BK 08003206
Bếp từ hai vùng nấu Cata IB 3102 BK 08003206

Giá niêm yết 13.200.000 đ

Còn: 5.900.000 đ 55%
Bếp từ hai vùng nấu Cata IB 772 08027205
Bếp từ hai vùng nấu Cata IB 772 08027205

Giá niêm yết 23.760.000 đ

Còn: 11.900.000 đ 50%
Bếp từ hai vùng nấu Cata IB 2 PLUS BK 08027203
Bếp từ hai vùng nấu Cata IB 2 PLUS BK 08027203

Giá niêm yết 15.070.000 đ

Còn: 8.250.000 đ 45%
Bếp từ hai vùng nấu Cata IB 753 BK 08081202
Bếp từ hai vùng nấu Cata IB 753 BK 08081202

Giá niêm yết 21.780.000 đ

Còn: 12.350.000 đ 43%
Bếp điện từ ba vùng nấu Cata I 6003 BK 08063100
Bếp điện từ ba vùng nấu Cata I 6003 BK 08063100

Giá niêm yết 14.410.000 đ

Còn: 5.826.000 đ 60%
Bếp từ bốn vùng nấu Cata Cata IB 604 BK 08074001
Bếp từ bốn vùng nấu Cata Cata IB 604 BK 08074001

Giá niêm yết 19.800.000 đ

Còn: 8.397.000 đ 58%
Bếp từ ba vùng nấu Cata IB 633 X 08073305
Bếp từ ba vùng nấu Cata IB 633 X 08073305

Giá niêm yết 21.670.000 đ

Còn: 7.683.000 đ 65%
Bếp từ ba vùng nấu Cata IB 603 WH 08073002
Bếp từ ba vùng nấu Cata IB 603 WH 08073002

Giá niêm yết 20.460.000 đ

Còn: 8.300.000 đ 59%
Bếp điện từ ba vùng nấu Cata IB 6203 BK 08073400
Bếp điện từ ba vùng nấu Cata IB 6203 BK 08073400

Giá niêm yết 19.140.000 đ

Còn: 9.900.000 đ 48%
Bếp từ ba vùng nấu Cata ISB 603 WH  8001001
Bếp từ ba vùng nấu Cata ISB 603 WH 8001001

Giá niêm yết 25.080.000 đ

Còn: 11.990.000 đ 52%
Bếp điện từ ba vùng nấu Cata IB 6303 BK 08063101
Bếp điện từ ba vùng nấu Cata IB 6303 BK 08063101

Giá niêm yết 15.620.000 đ

Còn: 8.200.000 đ 48%
Bếp từ ba vùng nấu Cata IF 6011 BK 08073009
Bếp từ ba vùng nấu Cata IF 6011 BK 08073009

Giá niêm yết 8.073.009 đ

Còn: 11.856.000 đ -47%
Thông tin liên hệ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thiết Bị Vệ Sinh Giá Kho 

Địa chỉ : 220 Tây Thạnh - P.Tây Thạnh - Quận Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh

SĐT: ​​​​​​​​​​0852333393

Email: thietbivesinhgiakhovn@gmail.com